Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D3 Enfeksiyon ve İltihaplanmayı Azaltıyor

Vitamin D3’ün Helicobacter pylori (Hp) enfeksiyonunu ve buna bağlı iltihaplanmayı hafifletebileceği üzerinde durulmuştur. Yapılan son araştırmalar, yüksek kolesterol ve Hp enfeksiyonu olan fare modelleri üzerinde gerçekleştirildi ve VD3’ün potansiyel etkileri incelendi. Bu araştırma, VD3’ün JAK/STAT3 sinyal yolunu engelleyerek ve kan lipitlerini azaltarak Hp enfeksiyonunu hafifletebileceğini ortaya koydu.

Yüksek kolesterol ve Hp enfeksiyonu olan fare modelleri oluşturuldu. Farelere 8 hafta boyunca oral yolla VD3 verildi. Gerçek zamanlı kantitatif PCR, batı blot analizi ve ELISA gibi çeşitli tahlillerle sonuçlar değerlendirildi.

Çalışma Yöntemleri

Araştırmada yüksek kolesterol ve Hp enfeksiyonu olan fare modelleri kullanıldı. Fareler 8 hafta boyunca VD3 ile tedavi edildi. VD3’ün etkilerini değerlendirmek için çeşitli biyokimyasal ve histopatolojik analizler yapıldı. VDR, Insig-2 ve gastrin mRNA düzeyleri PCR ile ölçüldü. JAK, STAT3 ve COX2 protein düzeyleri batı blot analizi ile değerlendirildi. Ayrıca, serum kolesterol, gastrin, IL-6 ve IL-8 düzeyleri de ölçüldü.

Sonuçlar

VD3 tedavisinden sonra, yüksek kolesterol grubunda ve yüksek kolesterol ile Hp enfeksiyonu olan grupta VDR ve Insig-2 seviyeleri önemli ölçüde arttı. Gastrin mRNA düzeylerinde azalma gözlendi. JAK ve STAT3 protein seviyeleri ile COX2 ifadesi azaldı. Serum kolesterol seviyeleri düşerken, IL-6 seviyelerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmedi, ancak IL-8 seviyeleri düştü. Ayrıca, yüksek kolesterol ve Hp enfeksiyonu olan grupta karaciğer balonlaşma dejenerasyonu ve mide iltihabı hafifledi.

Kullanılabilir Çıkarımlar

– VD3’ün düzenli kullanımı, yüksek kolesterol ve Hp enfeksiyonu olan bireylerde iltihaplanmayı azaltabilir.
– VD3, JAK/STAT3 sinyal yolunu inhibe ederek gastrit belirtilerini hafifletebilir.
– Kan lipit düzeylerini düzenlemek için VD3 takviyesi düşünülebilir.

Araştırmanın sonuçları, VD3’ün karaciğer dokularında VDR aktivitesini artırarak ve JAK/STAT3 sinyal yolunu bloke ederek gastriti hafifletebileceğini gösteriyor. Ayrıca, VD3’ün inflamatuar faktörlerin ifadesini inhibe ettiği de ortaya kondu.

Orijinal Makale: Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2024 Jun;40(6):520-526.

Popüler Gönderiler