Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D’nin Alzheimer Üzerindeki Etkisi İncelendi

Yeni bir çalışma, vitamin D’nin Alzheimer hastalığı üzerindeki potansiyel etkilerini inceleyerek, bu konuda önemli bulgular sunuyor. Özellikle yaşlı bireylerde, vitamin D takviyesinin bilişsel performansı nasıl etkilediği mercek altına alındı. Araştırma, gözlemsel çalışmaların ve Mendelian randomizasyon (MR) analizlerinin sonuçlarını karşılaştırarak, daha kesin sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

Vitamin D’nin bilişsel işlevlere olan etkisi üzerine yapılan gözlemsel çalışmalar, genellikle olumlu sonuçlar vermektedir. Vitamin D seviyesinin artmasıyla, bilişsel performansın da iyileştiği gözlemlenmiştir. Ancak, bu durumun Alzheimer hastalığı üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Araştırma Yöntemleri

Araştırma kapsamında, üç farklı yayından elde edilen veriler kullanılarak iki örnekli MR analizleri gerçekleştirildi. Bu yayınlar, Manousaki ve arkadaşları (2020), Sutherland ve arkadaşları (2022) ve Emerging Risk Factors Collaboration/EPIC-CVD/Vitamin D Studies Collaboration (2021) tarafından sağlanan verileri içeriyor. Bu analizin amacı, olası yanılgılardan kaçınarak daha doğru sonuçlar elde etmekti.

Sonuçlar

Gözlemsel çalışmalar, 25(OH)D seviyeleri ile bilişsel ölçümler arasında koruyucu bir ilişki olduğunu öne sürdü. 25(OH)D seviyesindeki 1 standart sapma (SD) artışının, daha yüksek bir PACC skoru ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ancak MR analizlerinde, 25(OH)D’nin bilişsel ölçümler üzerindeki etkisi nötr kaldı. Özellikle genetik olarak tahmin edilen 25(OH)D seviyesindeki 1 SD’lik artışın, genel popülasyonda ve 60 yaş üstü bireylerde PACC skorlarında belirgin bir değişiklik yaratmadığı görüldü.

Çıkarımlar

– Vitamin D takviyesinin Alzheimer hastalığı üzerindeki etkisi tam olarak kanıtlanamamıştır.
– Gözlemsel çalışmalar olumlu sonuçlar verse de, MR analizleri bu bulguları desteklememektedir.
– 60 yaş üstü bireylerde bazı potansiyel faydalar göz ardı edilemez.

Sonuç olarak, bu MR çalışması, artan 25(OH)D konsantrasyonlarının bilişsel performans üzerinde koruyucu bir rol oynadığına dair net bir kanıt sunmamaktadır. Ancak, 60 yaş üstü bireyler için PACC üzerindeki olası olumlu etki tamamen göz ardı edilemez.

Orijinal Makale: J Alzheimers Dis. 2024 May 27. doi: 10.3233/JAD-221223. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler