Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin E δ-Tocotrienol ve Aspirin Kolon Kanseri Tedavisinde Etkili Olabilir

Kolon kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlar arayan bilim insanları, vitamin E’nin bir türevi olan δ-tocotrienol (DT3) ve aspirinin birlikte kullanımının umut verici sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Bu kombinasyonun, insan kolon kanseri kök hücrelerinde (CCSC) Wnt sinyal yolunu etkilediği ve APCmin/+ farelerinde adenom oluşumunu önlediği görüldü. Çalışma, DT3 ve aspirinin kolorektal kanserin önlenmesi ve tedavisinde potansiyel bir çözüm olabileceğini gösteriyor.

Araştırmada, adenomatöz polipozis koli (APC) geninin susturulmasının kolon epitel hücrelerinde (NCM460-APCsiRNA) Wnt sinyalini aktive ettiği ve β-katenin ile onun alt hedefleri olan c-MYC, siklin D1 ve survivin proteinlerinin indüklendiği belirlendi. Aspirin ve DT3’ün birlikte kullanımı, hücre büyümesini ve hayatta kalma oranını azaltırken, kolon epitel hücreleri ve CCSC’lerde apoptozu tetikledi. Ancak, DT3 ve/veya aspirin, normal kontrol kolon epitel hücreleri (NCM460-NCsiRNA) üzerinde çok az veya hiç etkili olmadı.

Apoptoz Mekanizması

Apoptoz indüksiyonu, kaspaz 8’in aktivasyonu ve BID’in trunke BID’e kesilmesi ile doğrudan ilişkiliydi. Ayrıca, DT3 ve/veya aspirin tarafından indüklenen apoptoz, kesilmiş PARP, sitozolik sitokrom c ve BAX seviyelerinin yükselmesi ve CCSC’lerde anti-apoptotik protein BCl-2’nin tükenmesi ile ilişkilendirildi.

Öz Yenileme Kapasitesinin Azaltılması

Aspirin ve DT3 kombinasyonu, CCSC’lerde kendini yenileme kapasitesini, Wnt/β-katenin reseptör aktivitesini ve β-katenin ile onun alt hedefleri olan c-MYC, siklin D1 ve survivin ekspresyonunu inhibe etti. Ayrıca, DT3’ün tek başına veya aspirin ile birlikte kullanımı, APCmin/+ farelerinde bağırsak adenomu oluşumunu ve Wnt/β-katenin sinyal yolunu önemli ölçüde engelledi ve apoptozu indükledi.

Çıkarımlar

Bu çalışmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:

  • Aspirin ve DT3 kombinasyonu, kolon kanseri kök hücrelerinde apoptozu tetikleyebilir.
  • Kombinasyon tedavisi, normal kolon epitel hücrelerine zarar vermeden kanserli hücrelerde etkili olabilir.
  • DT3 ve aspirin birlikte kullanıldığında, bağırsak adenomu oluşumunun önlenmesinde umut vadeder.
  • Bu kombinasyonun, Wnt/β-katenin sinyal yolunu hedef alarak kolon kanseri tedavisinde potansiyel bir strateji olabileceği gösterilmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma, DT3 ve aspirinin kombinasyonunun kolon kanserinin önlenmesi ve tedavisinde araştırılmaya değer bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, kolorektal kanser tedavisinde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Orijinal Makale: Carcinogenesis. 2024 Jun 15:bgae041. doi: 10.1093/carcin/bgae041. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler