Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin E, Diş Çekimi Sonrası Ağrıyı Azaltıyor

Diş çekimi sonrasında hastaların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ağrı, yapılan yeni bir araştırmaya göre, vitamin E kullanımı ile önemli ölçüde azaltılabiliyor. Çalışma, alt arka bölgeden tek bir dişin çekimi yapılan 90 kadın hasta üzerinde gerçekleştirildi. Bu hastalardan yarısına, diş çekimi sonrasında vitamin E uygulanırken, diğer yarısına uygulanmadı. Çalışmanın sonuçları, vitamin E’nin ağrı azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu.

Blum tarafından tanımlanan kuru soket, diş çekiminden 1-3 gün sonra çekim bölgesinde ve çevresinde kötüleşen ağrı olarak bilinir. Araştırmada, bu durumu yaşayan hastaların sayısının vitamin E uygulanan grupta önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. Çalışmanın sonuçlarına göre, vitamin E uygulanan 45 hastadan sadece 7’si (yüzde 16) ağrı yaşarken, kontrol grubunda bu sayı 17 (yüzde 38) olarak belirlendi. Bu fark, istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Araştırma Yöntemi

Araştırma kapsamında, alt arka bölgeden tek bir dişin çekimi yapılan 90 kadın hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki 45 hastaya diş çekimi sonrasında soket içine vitamin E uygulanırken, kontrol grubundaki 45 hastaya herhangi bir vitamin E uygulanmadı. Ağrı ve yara iyileşme düzeyi, 3 gün ve 7 gün sonra değerlendirildi.

Sonuçlar

Üçüncü gün sonunda, çalışma grubunda ağrı seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla belirgin bir azalma gözlendi. Çalışma grubundaki hastaların sadece 7’sinde ağrı görülürken, kontrol grubunda bu sayı 17 olarak kaydedildi. Yedinci gün sonunda ise yara iyileşme seviyeleri değerlendirildiğinde, çalışma grubunda yara iyileşme düzeyinde belirgin bir fark gözlenmedi. Çalışma grubunda 8 hasta, kontrol grubunda ise 7 hasta kötü yara iyileşmesi yaşadı.

Kullanılabilir Çıkarımlar

* Diş çekimi sonrası ağrıyı azaltmak için vitamin E kullanımı değerlendirilebilir.
* Vitamin E’nin yara iyileşmesi üzerindeki etkisi belirgin olmasa da, ağrı yönetimindeki başarısı dikkate değerdir.
* Diş çekimi sonrası bakımda vitamin E’yi dahil ederek hastaların konfor seviyesini artırmak mümkündür.

Araştırma sonuçlarına göre, diş çekimi sonrasında erken dönemde ağrı yönetimi için vitamin E’nin soket içine topikal olarak uygulanması önerilmektedir. Bu uygulama, hastaların yaşam kalitesini artırmakta etkili olabilir.

Orijinal Makale: J Maxillofac Oral Surg. 2024 Jun;23(3):545-551. doi: 10.1007/s12663-023-02076-2. Epub 2023 Dec 12.

Popüler Gönderiler