Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin E ve C’nin Preantral Folikül Canlılığı Üzerindeki Etkisi İncelendi

Ovçulardaki ovaryum dokusunun dondurulması ve çözdürülmesi sırasında preantral foliküllerin korunması önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada, E ve C vitaminlerinin preantral foliküllerin dondurulma toleransını artırıp artırmadığı araştırıldı. Araştırma kapsamında, kesilen genç kuzulardan alınan ovaryum dilimleri taze, toksisite, vitrifikasyon (kontrol) ve üç farklı tedavi grubuna ayrıldı. İlk deneyde, vitrifikasyon ortamına sadece E vitamini, C vitamini veya E+C vitaminleri eklendi. İkinci deneyde ise bu vitaminler vitrifikasyon, ısınma ve kültür ortamlarına eklendi. Tedavi edilen dokular 12 saat boyunca in vitro olarak kültüre edildi.

Histolojik Bulgular

Histolojik analizler, E ve C vitaminlerinin tek başına veya birlikte kullanımının, her iki deneyde de kontrol grubuna kıyasla sağlam preantral folikül oranını artırdığını gösterdi. İkinci deneyde, E ve C vitaminlerinin eş zamanlı kullanımı, normal preantral folikül yüzdesini artırmada sinerjik bir etki gösterdi. Bu nedenle, ikinci deneyde stromal hücre yoğunluğu, antioksidan aktivite ve moleküler değerlendirmeler yapıldı. E+C grubu, kontrol grubuna kıyasla daha yüksek stromal hücre yoğunluğuna sahipti.

Antioksidan Aktivite ve Gen Ekspresyonu

E vitamini, kontrol ve C vitamini gruplarına kıyasla antioksidan kapasiteyi artırdı. Bu etki, C vitaminiyle birlikte kullanıldığında daha da güçlendi. E+C vitaminleriyle tedavi edilen ovaryum dokusunda, BMP4, BMP15, GDF9 ve KITLG genlerinin ekspresyonu kontrol grubuna göre belirgin şekilde arttı. Ayrıca, BMP4, GDF9 ve KITLG genlerinde C vitamini grubuna göre de artış gözlendi.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:

  • E ve C vitaminlerinin birlikte kullanımı, preantral folikül canlılığını artırabilir.
  • Bu vitaminler, ovaryum dokusunun dondurma ve çözme işlemlerinde koruyucu etkiler gösterebilir.
  • Antioksidan aktivitelerinin artırılmasıyla folikül dejenerasyonu önlenebilir.
  • Gen ekspresyon seviyelerinin artması, folikül gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma E ve C vitaminlerinin preantral folikül canlılığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur. E vitamini, C vitaminiyle sinerjik bir şekilde çalışarak antioksidan kapasiteyi artırmakta ve folikül dejenerasyonunu önlemektedir. Bu bulgular, ovaryum dokusunun vitrifikasyon işlemlerinde kullanılacak yeni stratejilere ışık tutmaktadır.

Orijinal Makale: https://doi.org/10.1089/bio.2022.0077

Popüler Gönderiler