Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

WAGR Sendromu Nedir?

WAGR sendromu, bir genetik bozukluk olarak bilinen nadir bir durumdur. Adını içeren belirtilerden alır: WAGR harfleri Wilms tümörü, Aniridi (gözdeki iris eksikliği), Genitoüriner (ürojenital) bozukluklar ve mental Retardasyon (zihinsel gerilik) baş harflerinden oluşur.

WAGR Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

WAGR sendromunun temel nedeni, kromozom 11 üzerindeki genetik bir değişiklik veya mutasyondur. Bu sendrom, genellikle kromozom 11’in kısa kolunda bir delesyon olmasıyla ilişkilidir. Bu delesyon, bireyin genetik yapısında belirli genlerin eksik veya zarar görmüş olmasına neden olur.

WAGR sendromuyla ilişkili bazı özellikler şunlardır:

 • Wilms tümörü: Bu sendromla ilişkili olarak Wilms tümörü riski yüksektir. Kromozom 11’deki değişiklikler, vücuttaki tümör baskılayıcı genlerin etkilenmesine yol açabilir, bu da böbrek kanseri gibi tümörlerin gelişmesine katkıda bulunabilir.
 • Aniridi: Gözdeki iris tabakasının tamamen veya kısmen eksik olması, bu sendromla ilişkili bir diğer belirtidir. Aniridi, gözdeki iris eksikliği veya kısmi yokluğu ile karakterizedir ve bu durumun nedeni kromozom 11’deki değişikliklerdir.
 • Genitoüriner anomaliler: Ürogenital sistemde çeşitli anormallikler, kromozom 11’deki genetik değişikliklerle bağlantılı olabilir.
 • Mental retardasyon: Bazı WAGR sendromu vakalarında zeka geriliği veya gelişimsel gecikme görülebilir. Bu durum, genellikle kromozom 11’deki genetik değişikliklerin beyin gelişimi üzerindeki etkilerinden kaynaklanabilir.

Bu belirtilerin ve semptomların WAGR sendromunun kromozom 11’deki genetik değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu sendromun kesin nedenleri tam olarak anlaşılmamış olabilir ve diğer genetik veya çevresel faktörler de etkili olabilir.

WAGR Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Bu sendrom, kromozom 11 üzerindeki bir genetik değişiklikten kaynaklanır. Genellikle bir kromozom 11’in kısa kolundaki (11p) bir bölgede bir delesyon meydana gelir. Bu delesyon, bir dizi semptom ve belirtiye neden olabilir:

 • wilms tümörü
 • aniridi
 • genitoüriner anomaliler
 • mental retardasyon

WAGR sendromu, genetik testler ve karyotiplendirme gibi yöntemlerle tanımlanabilir. Tanı genellikle semptomlar ve genetik test sonuçlarına dayanarak konur.

WAGR Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

WAGR sendromu genellikle belirtiler ve semptomlar gözlemlendikten sonra genetik testlerle teşhis edilir. Tanı, genellikle şu adımları içerebilir:

 • fizik muayene ve tıbbi geçmiş
 • genetik testler
 • göz muayenesi
 • görüntüleme testleri

WAGR sendromu genellikle kromozom analizi yoluyla teşhis edilir. Bu testler, kromozom 11 üzerindeki belirli genetik değişiklikleri veya delesyonu belirleyebilir. Tanı, semptomların ciddiyetine ve hastanın spesifik durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir genetik uzman veya genetik danışman tarafından yönlendirilen bir dizi test yapılabilir.

WAGR Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

WAGR sendromu multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir durumdur ve tedavi genellikle semptomlara ve hastanın özel durumuna göre belirlenir. Özellikle, bu sendromun bileşenleri olan aniridi, böbrek anormallikleri, gelişim gecikmesi ve diğer potansiyel sorunlar tedavi gerektirebilir. Tedavi planı, bir dizi uzmana danışılarak ve özellikle aşağıdaki şekillerde olabilir:

 • göz bakımı
 • böbrek sorunlarının yönetimi
 • gelişim ve eğitim destekleri
 • genetik danışmanlık
 • cerrahi girişimler

Tedavi, her hasta için farklı olabilir ve semptomlarla başa çıkmak için spesifik bir yaklaşım gerekebilir. Bu nedenle, bir multidisipliner ekip tarafından yönetilen bireysel bir tedavi planı en uygun olanıdır. Her durumda, bir tıbbi uzmanın tavsiyelerine dayanarak yapılan tedavi kararları önemlidir.

WAGR Sendromunun Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

WAGR Sendromu, genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Yönetim, semptomlara ve belirtilere özgü olarak değişebilir. Özellikle, bu sendromun bileşenleri olan aniridi, böbrek anormallikleri, gelişimsel gecikme ve diğer potansiyel sorunların yönetimi önemlidir.

 • düzenli takip ve muayeneler
 • göz bakımı
 • böbrek anormalliklerinin takibi
 • gelişimsel ve eğitimsel destek
 • genetik danışmanlık
 • cerrahi müdahale
 • aile destek grupları ve psikososyal destek

Her WAGR sendromu vakası farklıdır, bu nedenle tedavi ve yönetim stratejileri her hasta için özelleştirilmelidir. Bir multidisipliner sağlık ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olmak, en uygun ve etkili yönetim stratejilerini belirlemede önemlidir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler