Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Warfarin Yönetiminde Yeni Rehber Yayınlandı

Warfarin, etkili bir antikoagülan olmasına rağmen, INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) takibi gerektirir ve zaman zaman aşırı antikoagülasyonun düzeltilmesi gerekebilir. Bu bağlamda, Atrius Health Antikoagülasyon Yönetim Hizmetleri (AMS), oral vitamin K kullanımına yönelik iç rehberler geliştirmiştir. Bu çalışma, bu rehberlerin kullanımını ve ilgili sonuçları tanımlamaktadır.

Warfarin, etkili bir pıhtılaşma önleyici ilaç olsa da, INR seviyelerinin yakından izlenmesini gerektirir ve zaman zaman aşırı antikoagülasyonun düzeltilmesi için müdahale gerekir. Mevcut kılavuzlar, kanama olmayan hastalarda INR seviyeleri ≥ 5.0 olan durumlarda vitamin K kullanımına dair sınırlı pratik rehberlik sunmaktadır. Bu bağlamda, Atrius Health Antikoagülasyon Yönetim Hizmetleri (AMS), belirli popülasyonlar için oral vitamin K kullanımına yönelik iç rehberler geliştirmiştir.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemleri

Çalışmanın amacı, uzman görüşleri ve kılavuzlara dayanarak, oral vitamin K kullanımına yönelik iç rehberleri tanımlamak ve bu rehberlerin klinik sonuçlarını sunmaktır. INR seviyesi > 5.0 olan vakalar incelenmiş ve INR ≥ 6 olan durumlar için vitamin K düşünülmüştür. Ayrıca, vitamin K müdahalesi için ideal hastaları seçmek amacıyla zorlayıcı indikasyonlar ve dışlama kriterleri belirlenmiştir.

Sonuçlar ve Bulgular

Genel olarak, vakalar konservatif bir şekilde yönetilmiştir; aşırı antikoagülasyonun 246 vakasından 18’inde (%7) hastalara vitamin K verilmiş, 228’inde (%93) ise verilmemiştir. Ortalama INR indeksi 6.0 olup, vakaların yaklaşık %57’sinde INR düzeltme sağlanmış, %15’inde ise INR aşırı düzeltme meydana gelmiştir. Yüksek trombotik risk taşıyan hastalar, kanama riski ne olursa olsun, vitamin K almamıştır. Üç vakada (%1.2) kanama komplikasyonları gözlenmiş, ancak 30 günlük takip süresince hiçbir trombotik komplikasyon olmamıştır.

Çıkarımlar

Bu rehber, warfarin ile ilişkili koagülopati yönetimi ve hasta özelliklerine göre vitamin K müdahalesi için yeni ve standart bir yaklaşım sunmaktadır. Diğer antikoagülasyon yönetim hizmetleri için de pratik uygulamalarda yardımcı olabilir ve ileri klinik çalışmalarda doğrulanması gerekmektedir.

Pratik İpuçları

• INR seviyesi ≥ 6 olan hastalarda vitamin K düşünülmelidir.
• Yüksek trombotik risk taşıyan hastalar, kanama riski ne olursa olsun, vitamin K almayabilir.
• Aşırı antikoagülasyonun konservatif yönetimi genellikle etkilidir.
• 30 günlük takip süresince trombotik komplikasyon riski düşüktür.

Sonuç olarak, bu rehber, warfarin ile ilişkili koagülopati yönetiminde klinik karar desteği sağlayan yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Bu rehberin diğer antikoagülasyon yönetim hizmetleri için de faydalı olabileceği ve ileri klinik çalışmalarda daha fazla doğrulanması gerektiği belirtilmiştir.

Orijinal Makale: Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2024 Jun 5. doi: 10.2174/0118715257286369240527055010. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler