Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

XLP, Yüksek Yağlı Diyetle İlişkili Kolorektal Kanseri Önleyebilir

Yüksek yağlı diyetlerin (HFD) kolorektal kanser (CRC) gelişimini hızlandırdığı ve bu sürecin bağırsak florasındaki bozukluklar ve metabolik rahatsızlıklarla yakından ilişkili olduğu biliniyor. Geleneksel bir reçete olan Xianglian hapı (XLP), bağırsak florası dengesizliklerini ve inflamasyonu kontrol etmede benzersiz avantajlara sahip. Ancak, XLP’nin HFD ile ilişkili CRC üzerindeki tedavi edici etkileri büyük ölçüde bilinmiyordu. Yeni bir araştırma, XLP’nin bu tür kanser üzerindeki antikanser mekanizmasını incelemeyi amaçladı.

Araştırma sırasında, azoksimetan (AOM) ve dekstran sülfat sodyum (DSS) ile indüklenen CRC modeline sahip yüksek yağlı diyetle beslenen fareler kullanıldı. XLP’nin koruyucu etkisi, tedavi edilen ve edilmeyen farelerdeki kolon kanseri gelişimi, vücut ağırlığı, kolon uzunluğu ve histopatoloji ölçümleri ile değerlendirildi. Bağırsak mikrobiyotası ve metabolitleri üzerindeki etkiler ise 16s rDNA ve sıvı kromatografi/kütle spektrometresi analizi ile tespit edildi.

Önemli Bulgular

XLP, doz bağımlı bir şekilde kolorektal tümör oluşumunu inhibe etti. Ayrıca, XLP’nin bağırsak bariyerinin bütünlüğünü koruduğu, IL-6 ve TNF-α gibi pro-inflamatuar sitokinlerin ifadesini azalttığı ve pro-inflamatuar makrofajların infiltrasyonunu azalttığı gözlemlendi. Mekanik olarak, XLP, TLR4/MyD88 yolunu inhibe etti. XLP tedavisi, probiyotiklerin (özellikle Akkermansia) oranını artırdı ve bağırsak mikrobiyota kaynaklı bir safra asidi metaboliti olan dışkı deoksikolik asidini (DCA) önemli ölçüde azalttı.

Antibiyotik ve DCA Etkileri

Antibiyotiklerle (Abx) “psödo-steril” fare modeli oluşturulduğunda, XLP’nin CRC üzerindeki antitümör etkileri belirgin olmadı. Aynı zamanda, DCA ile beslenen farelerde kolorektal tümör oluşumu ve belirgin kolonik inflamasyon, M1 makrofaj infiltrasyonu ve kolon hasarı görüldü. İn vitro sonuçlar, DCA ile tedavi edilen RAW-264.7 makrofajları ve normal bağırsak epitel hücrelerinde inflamatuar yanıtlar ve bağırsak bariyer protein ekspresyonunun tutarlı kalıplar gösterdiğini doğruladı.

Uygulanabilir Çıkarımlar

Bu araştırmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:

  • XLP, yüksek yağlı diyetle ilişkili kolorektal kanserin önlenmesinde etkili olabilir.
  • Bağırsak florasının yeniden yapılandırılması ve safra asidi metabolizmasının düzenlenmesi, XLP’nin etkinliğinde kritik rol oynar.
  • Pro-inflamatuar sitokinlerin ve makrofajların azaltılması, bağırsak bariyerinin korunmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, XLP’nin, bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu ve safra asidi metabolizmasını yeniden düzenleyerek TLR4/MyD88 yolunu inaktive ederek HFD ile ilişkili kolorektal kanseri inhibe ettiği görülmüştür.

Orijinal Makale: J Ethnopharmacol. 2024 May 31:118411. doi: 10.1016/j.jep.2024.118411. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler