Cumartesi, Haziran 22, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Yeni Bitkisel Karışım Kabızlık Semptomlarını Azaltıyor

Son zamanlarda yapılan bir klinik çalışma, özel bir bitkisel karışım olan CL18100F4’ün fonksiyonel kabızlık yaşayan katılımcılarda belirgin bir rahatlama sağladığını ve yaşam kalitelerini iyileştirdiğini ortaya koydu. Rastgele seçilmiş, çift kör, placebo kontrollü bu çalışma, daha büyük bir katılımcı grubu üzerinde bitkisel karışımın etkinliğini ve tolere edilebilirliğini yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın Metodolojisi

Çalışmaya 25-60 yaş arası, Roma-IV kriterlerine göre fonksiyonel kabızlık tanısı almış 135 erkek ve kadın katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılar, placebo ve CL18100F4’ün 300 mg veya 500 mg dozlarında gruplara ayrılarak 60 gün boyunca günlük olarak takviye almışlardır. Başlıca etkinlik değerlendirme ölçütü, Kabızlık Semptomları Değerlendirme Anketi (PAC-SYM) ile yapılmıştır ve takviye başlangıcında, 7., 30. ve 60. günlerde değerlendirilmiştir.

Çalışma Sonuçları

CL18100F4 takviyesi, PAC-SYM, PAC-QOL ve Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSRS) skorlarında anlamlı düşüşler sağlamış ve Gastrointestinal Geçiş Süresi (GIT) ile Tam Spontan Bağırsak Hareketi (CSBM) skorlarını iyileştirmiştir. Ayrıca, katılımcılarda uykunun kalitesini artırmış, depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmıştır. İlginç bir şekilde, kabızlık semptomlarında ve gastrointestinal işlevde iyileşmeler, takviyenin 7. gününden itibaren bildirilmiştir. Dahası, serum IL-10, DAO, serotonin, gastrin seviyelerinde artış, IL-6, kortizol ve Zonulin seviyelerinde azalma gözlenmiştir. Önemli bir yan etki rapor edilmemiştir ve katılımcıların yaşamsal işaretleri, hematoloji, klinik biyokimya ve idrar analizi parametreleri normal sınırlar içinde kalmıştır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

  • CL18100F4 takviyesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda fonksiyonel kabızlık semptomlarını ve bununla ilişkili gastrointestinal işlev bozukluklarını etkili bir şekilde azaltabilir.
  • Bitkisel karışımın kullanımı, serotonin ve gastrin gibi önemli sindirim hormonlarının seviyelerini artırarak genel bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
  • CL18100F4 ayrıca psikolojik faktörler üzerinde de olumlu etkiler yaratarak depresyon ve anksiyete gibi durumları hafifletebilir.

Sonuç olarak, CL18100F4 bitkisel karışımı, fonksiyonel kabızlığı hafifletme ve bağırsak fonksiyonlarındaki düzensizlikleri iyileştirme konusunda etkili ve tolere edilebilir bir çözüm sunmaktadır.

Orijinal Makale: J Am Nutr Assoc. 2024 May 1:1-14. doi: 10.1080/27697061.2024.2346073. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler