Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Yeni Protein İçeceği Sağlık İçin Umut Vadediyor

Sağlık açısından önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Yeni bir çalışma, Lactiplantibacillus rhamnosus NCDC 347 suşunun enkapsülasyon yöntemi ile protein bazlı bir içeceğe dönüştürülmesini ele alıyor. Bu yenilikçi içecek, hem probiyotik özellikleri hem de yüksek protein içeriği ile dikkat çekiyor. Araştırma, bu içeceğin duyusal özelliklerini, fizikokimyasal özelliklerini ve raf ömrünü kapsamlı bir şekilde incelemiştir.

Çalışmada, Lactiplantibacillus rhamnosus NCDC 347 suşu, yağsız süt tozu matriksinde enkapsüle edilerek, yeni bir peynir altı suyu protein bazlı içecek hazırlanmıştır. Enkapsülasyon süreci, suşun canlılığını, fizikokimyasal özelliklerini, duyusal değerlendirmesini ve raf ömrü stabilitesini değerlendirmiştir. Enkapsüle edilen L. rhamnosus NCDC 347, yağsız süt tozu içinde 8.0 log CFU/g canlılık seviyesini korumuş ve 1-12 µm konkaviteli küresel mikro kapsüller oluşturmuştur.

Fizikokimyasal Özellikler

Probiotik eklenmiş peynir altı suyu protein içecekleri, istenen pH ve asidite aralıklarında korunmuştur. Fizikokimyasal analizler, protein içeriğinin %8.71 ± 0.21 ile %10.05 ± 0.42 arasında, yağ içeriğinin ise %0.56 ± 0.24 ile %0.67 ± 0.13 arasında olduğunu göstermiştir. Viskozite 5.14 pa/s olarak ölçülmüş ve toplam çözünür katı madde (TSS) 14.42 ± 0.31 ile 16.16 ± 0.23° Brix arasında bulunmuştur.

Duyusal Değerlendirme ve Raf Ömrü

Raf ömrü çalışması, içeceğin 90 gün boyunca stabil kaldığını ve duyusal analizde önemli bir değişiklik olmadığını (p > 0.05) ortaya koymuştur. Duyusal analizde, test örneğinin kabul edilebilirlik puanı 7.3 ± 0.41 olarak değerlendirilmiştir. Protein açısından zengin olan bu probiyotik içecek, olumlu duyusal özellikler sergilemiştir.

Kullanıcılar İçin Değerli Çıkarımlar

• Yeni içecek, günlük protein ihtiyacını karşılamak için etkili bir yöntem sunar.
• Probiotik içeriği sayesinde sindirim sağlığını destekler.
• 90 günlük raf ömrü ile uzun süreli tüketime uygundur.
• Duyusal açıdan yüksek kabul edilebilirlik puanına sahiptir.

Sonuç olarak, enkapsüle edilmiş probiyotik suş L. rhamnosus NCDC 347’nin peynir altı suyu protein içeceklerine eklenmesi, günlük protein gereksinimlerini karşılamaya ve sağlığı iyileştirmeye katkıda bulunabilir.

Orijinal Makale: Z Naturforsch C J Biosci. 2024 Jul 1. doi: 10.1515/znc-2024-0105. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler