Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Yoğurt ve Balın Bağırsak Sağlığı Üzerindeki Etkileri İncelendi

Yoğurt ve balın birlikte tüketilmesinin bağırsak sağlığı, probiyotik zenginleşmesi, sindirim sağlığı, ruh hali ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştıran yeni bir çalışma yayımlandı. Çalışma, 66 sağlıklı yetişkin üzerinde yürütüldü ve katılımcılar iki haftalık yoğurt koşullarına rastgele olarak yerleştirildi. Sonuçlar, yoğurt ve bal kombinasyonunun probiyotik zenginleşmesini sağladığını ancak diğer sağlık parametrelerinde önemli bir değişiklik yaratmadığını ortaya koydu.

Araştırmanın amacı, bal ve yoğurt kombinasyonunun bağırsak sağlığı ve probiyotik zenginleşmesi üzerindeki etkilerini belirlemekti. Çalışma, 66 sağlıklı yetişkinin katılımıyla yürütüldü ve katılımcılar iki farklı yoğurt koşulunda rastgele atandı: Bal (HON) ve Negatif Kontrol (NC). Katılımcıların bağırsak geçiş süresi, probiyotik bolluğu ve sindirim sağlığı, ruh hali ve bilişsel fonksiyonları değerlendirildi.

Metodoloji

Katılımcılar, iki haftalık yoğurt koşullarına rastgele olarak yerleştirildi: birincisi bal içerikli yoğurt (HON) ve ikincisi ısıtılmış yoğurt ve şeker (NC). 62 katılımcı deneyi tamamladı ve 37 katılımcı üçüncü bir koşula (Pozitif Kontrol: yoğurt ve şeker) katılmayı seçti. Araştırma, bağırsak geçiş süresi, probiyotik bolluğu, sindirim sağlığı, ruh hali ve bilişsel fonksiyonları değerlendirmek için çeşitli ölçümler kullandı.

Sonuçlar

Çalışma sonuçları, B. animalis probiyotiklerinin bal içerikli yoğurt ile zenginleştiğini gösterdi. Ancak, bağırsak geçiş süresi, sindirim sağlığı, ruh hali ve bilişsel fonksiyonlar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bu da bal ve yoğurt kombinasyonunun sadece probiyotik zenginleşmesi sağladığını, diğer sağlık parametrelerinde ise önemli bir değişiklik yaratmadığını ortaya koydu.

Somut Çıkarımlar

Bu araştırmadan elde edilen somut ve değerli çıkarımlar şunlardır:
– Bal ve yoğurt kombinasyonu B. animalis probiyotiklerinin zenginleşmesini sağlar.
– Bağırsak geçiş süresi üzerinde bal ve yoğurdun etkisi yoktur.
– Sindirim sağlığı, ruh hali ve bilişsel fonksiyonlar bal ve yoğurt kombinasyonundan etkilenmez.

Çalışma, yoğurt ve balın probiyotik zenginleşmesi dışında bağırsak sağlığı ve diğer sağlık parametreleri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını gösteriyor. Bu sonuçlar, yoğurt ve bal kombinasyonunun probiyotik takviyesi olarak kullanılabileceği ancak diğer sağlık faydalarının sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Orijinal Makale: J Nutr. 2024 Jun 1:S0022-3166(24)00332-8. doi: 10.1016/j.tjnut.2024.05.028. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler