Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Yüksek Doz C Vitamini Tedavisi Hemolize Neden Olabiliyor

Yüksek doz C vitamini tedavisi (HVCT), kemoterapinin yan etkilerini azaltma ve antitümör tedavisinin etkinliğini artırma amacıyla kullanılan güvenli bir alternatif tedavi yöntemi olarak bilinir. Ancak, bu tedavi yönteminin ciddi yan etkileri, özellikle hemoliz, yeterince anlaşılmamış ve tahmin edilenden daha şiddetli olabilir. Bu durum, akut böbrek hasarı veya ölüme yol açabilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği, bu yan etkinin ana nedeni olarak kabul edilse de, olasılığı ve patolojik mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır.

İki kolorektal kanser hastası, 1 g/kg HVCT kullanımının ardından hemolitik anemi geliştirdi. Bu vakalar, daha önce bildirilenlerden daha düşük hemoglobin seviyelerine sahipti. İlk vaka, yıllardır kronik hepatit B hastasıydı ve bu durum karaciğer rezerv fonksiyonunda anormalliklere yol açmıştı. İkinci vaka ise kemik iliği baskılanması derecesi II idi. Her iki hasta da kan replasman tedavisi sonrası iyileşti ve taburcu edildi.

G6PD Eksikliği ve HVCT

HVCT sonrası hemoliz gelişen tüm hastaların G6PD eksikliğine sahip olduğu görüldü. Bu çalışma, HVCT’nin G6PD eksikliği olan hastalarda hemolize neden olduğunu gösteren ilk literatür incelemesidir. G6PD eksikliği, HVCT için bir kontrendikasyon olarak değerlendirilmeli ve kemik iliği baskılanması, orta-şiddetli anemi, hematopoietik anormallikler veya anormal karaciğer ve böbrek fonksiyonu olan hastalarda önerilmemelidir.

Erken Müdahale ve Tedavi Yöntemleri

HVCT’ye bağlı hemolitik anemiyi önlemek için erken kan temizleme ve steroid tedavisi, akut böbrek hasarını veya ölümü engelleyebilir. Bu çalışma, HVCT’den kaynaklanan hemoliz vakalarının yönetiminde başarılı bir tedavi yöntemi sunmaktadır.

Öneriler ve Çıkarımlar

HVCT uygulamayı düşünen sağlık profesyonelleri için önemli çıkarımlar:

  • G6PD eksikliği olan hastalarda HVCT’yi kullanmaktan kaçının.
  • HVCT öncesi hastaların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirin.
  • Erken kan temizleme ve steroid tedavisini düşünün.
  • Orta-şiddetli anemi veya kemik iliği baskılanması olan hastalarda HVCT’den kaçının.

HVCT’nin bazı hastalarda ciddi yan etkilere neden olabileceği göz önüne alındığında, tedaviye başlamadan önce dikkatli hasta seçimi ve izleme gereklidir.

Orijinal Makale: World J Clin Cases. 2024 Jun 16;12(17):3168-3176. doi: 10.12998/wjcc.v12.i17.3168.

Popüler Gönderiler