Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Yüksek Vitamin A Alımı Kardiyometabolik Çoklu Hastalık Riskini Azaltıyor

Diyetle alınan vitamin A’nın kardiyometabolik çoklu hastalık (CMM) riski üzerindeki etkilerini inceleyen son araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Çin Sağlık ve Beslenme Araştırması (CHNS) verileri kullanılarak yapılan çalışmada, yüksek vitamin A alımının CMM riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.

Çalışmada, 1997-2015 yılları arasında 18 yaş ve üzeri 13,603 katılımcının diyet verileri analiz edildi. Katılımcıların günlük diyetleri, üç ardışık 24 saatlik diyet hatırlamaları ve evdeki gıda envanteri kullanılarak hesaplandı. CMM, en az iki kardiyometabolik hastalığın gelişimi olarak tanımlandı.

Çalışmanın Bulguları

Ortalama 9.1 yıllık takip süresi sonunda, 1050 yeni CMM vakası kaydedildi. Yüksek vitamin A alımına sahip olan bireylerde CMM riski anlamlı derecede daha düşük bulundu (Q1 vs Q5 HR 0.66, %95 CI 0.54-0.81). Ayrıca, β-karoten (Q1 vs Q5 HR 0.82, %95 CI 0.66-1.02) ve retinol (Q1 vs Q5 HR 0.59, %95 CI 0.48-0.73) alımının da benzer şekilde olumsuz bir korelasyon gösterdiği belirlendi.

Alt Grup Analizleri

Alt grup analizlerinde, koruyucu etkilerin 44 yaş ve üzerindeki katılımcılar (HR 0.72, %95 CI 0.57-0.92) ve kadınlar (HR 0.62, %95 CI 0.45-0.84) için daha güçlü olduğu görüldü. Ayrıca, retinol alımı ile CMM riski arasında L şeklinde bir ilişki tespit edildi (p non-linear < 0.001).

Önemli Çıkarımlar

  • Yüksek vitamin A alımı, CMM riskini azaltmada etkilidir.
  • β-karoten ve retinol alımı, CMM riskini azaltmada benzer etkiler gösterir.
  • 44 yaş ve üzerindeki bireyler ile kadınlar, vitamin A’nın koruyucu etkilerinden daha fazla yararlanır.
  • Retinol alımında belirli bir seviyeden sonra koruyucu etki zirve yapar.

Çalışma, diyetle alınan vitamin A’nın, özellikle yaşlı ve kadın bireylerde, CMM riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, sağlık profesyonellerinin beslenme tavsiyelerine eklemesi gereken önemli bilgiler sunmaktadır.

Orijinal Makale: Res Sq [Preprint]. 2024 May 30:rs.3.rs-4384704. doi: 10.21203/rs.3.rs-4384704/v1.

Popüler Gönderiler