Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Zostavax (Zoster Vaccine Live) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Zostavax Nedir?

Zostavax, Zona hastalığına (Herpes Zoster) karşı koruyucu olarak kullanılan bir aşıdır. Zostavax, Canlı Viral Aşılar adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Zostavax’ın olası yan etkileri nelerdir?

Zostavax, aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

  • ateş
  • baş ağrısı
  • boğaz ağrısı
  • grip belirtileri
  • aşının yapıldığı yerde ağrı, sıcaklık, kızarıklık, morarma, kaşıntı veya şişme
  • solunum problemleri
  • şiddetli ve ağrılı deri döküntüsü

Yukarıda listelenen belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

Endikasyonları Nelerdir?

Zostavax, 50 yaş ve üzerindeki bireylerde herpes zoster (zona) önlenmesi için belirtilen canlı, zayıflatılmış bir virüs aşısıdır.

Kullanım Sınırlamaları

Zostavax, zoster veya postherpetik nevraljinin (PHN) tedavisi için endike değildir.

Zostavax, birincil su çiçeği enfeksiyonunun önlenmesi için endike değildir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Yalnızca deri altı uygulama yapılmaktadır. Damar içine veya kas içine enjekte edilmemelidir. Zostavax, üst kolun deltoid bölgesinde deri altından 0,65 mL’lik tek bir doz olarak uygulanmalıdır. Zostavax’ın her enjeksiyonu ve / veya sulandırılması için yalnızca koruyucu, antiseptik ve deterjan içermeyen steril şırıngalar kullanılmalıdır. Koruyucular, antiseptikler ve deterjanlar aşı virüsünü etkisiz hale getirebilir. Zostavax donmuş olarak saklanır ve dondurucudan çıkarıldıktan hemen sonra sulandırılmalıdır. Yeniden yapılandırıldığında, Zostavax yarı puslu ila yarı saydam, kirli beyaz ila soluk sarı bir sıvıdır. Yalnızca verilen seyreltici kullanılmalıdır. Seyrelticinin tüm içeriği bir şırıngaya çekilmelidir. Aşırı köpürmeyi önlemek için şırıngadaki tüm seyreltici liyofilize aşı şişesine yavaşça enjekte edilmeli ve iyice karıştırmak için hafifçe çalkalanmalıdır. Sulandırılmış aşının tüm içeriği bir şırıngaya çekilmeli ve toplam hacim deri altına enjekte edilmelidir. 30 dakika içinde kullanılmazsa sulandırılmış aşı atılmalıdır. Sulandırılmış aşı dondurulmamalıdır.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Aşınınetkinliğinin korunması için Zostavax -58 ° F ile + 5 ° F (-50 ° C ile -15 ° C) arasında dondurulmuş olarak saklanmalıdır. Kuru buz kullanımı, Zostavax’ı -58 ° F’den (-50 ° C) daha soğuk sıcaklıklara maruz bırakabilir.

Sulandırmadan önce Zostavax, enjeksiyon için sulandırılana kadar -58 ° F ile + 5 ° F (-50 ° C ile -15 ° C) arasındaki bir sıcaklıkta dondurulmalıdır. Ayrı bir kapalı dondurucu kapısı olan ve -50 ° C ile -15 ° C (-50 ° C ile -15 ° C) arasında bir sıcaklığı güvenilir bir şekilde koruyan, donmayan dahil olmak üzere herhangi bir dondurucu, Zostavax’ı saklamak için kabul edilebilir. Zostavax, sulandırmadan önce 72 sürekli saate kadar 36 ° F ve 46 ° F (2 ° C ila 8 ° C) arasındaki buzdolabı sıcaklığında saklanabilir ve / veya taşınabilir. 36 ° F ila 46 ° F (2 ° C ila 8 ° C) arasında saklanan ve + 5 ° F (-15 ° C) depolamadan çıkarıldıktan sonraki 72 saat içinde kullanılmayan aşı atılmalıdır. Zostavax, dondurucudan çıkarıldıktan hemen sonra sulandırılmalıdır. Seyreltici, oda sıcaklığında (68 ° F ila 77 ° F, 20 ° C ila 25 ° C) veya buzdolabında (36 ° F ila 46 ° F, 2 ° C ila 8 ° C) ayrı olarak saklanmalıdır. Sulandırmadan önce ışıktan korunmalıdır. Yeniden kurulan aşı dondurulmamalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: Zostavax ile anafilaksi dahil ciddi advers reaksiyonlar meydana gelmiştir. Anafilaktik / anafilaktoid reaksiyon meydana gelirse acil kullanım için epinefrin enjeksiyonu dahil olmak üzere yeterli tedavi olanakları sağlanmalıdır.

Aşı Virüsünün Bulaşması: Aşı virüsünün bulaşması, aşılananlar ve duyarlı kişiler arasında gerçekleşebilir. Eş Zamanlı Hastalık Erteleme, akut hastalıkta veya tedavi edilmemiş aktif tüberkülozu olan hastalarda düşünülmelidir. Aşı Etkinliğinin Sınırlamaları tüm aşı alıcılarının korunmasına neden olmaz. Zostavax ile aşılamadan sonra 4 yıldan fazla koruma süresi bilinmemektedir. Yeniden aşılama ihtiyacı tanımlanmamıştır.

Gebelik: Yabani tip suçiçeği bazen konjenital suçiçeği enfeksiyonuna neden olabileceğinden, Zostavax hamile kadınlara uygulanmamalıdır. Zostavax aşılamasını takiben üç ay gebelikten kaçınılmalıdır.

Emzirme Dönemi: Zostavax emziren kadınlarda endike değildir. VZV’nin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle anne sütüne bazı virüsler salgılandığından, Zostavax emziren bir kadına uygulanırsa dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım: Zostavax, pediatrik hastalarda birincil su çiçeği enfeksiyonunun önlenmesi için endike değildir ve çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Aşırı Duyarlılık: Zostavax, jelatin, neomisin veya aşının herhangi bir bileşenine karşı anafilaktik / anafilaktoid reaksiyon öyküsü olan kişilere uygulanmamalıdır. Neomisin alerjisi, kontakt dermatitin bu aşıyı almak için bir kontrendikasyon olmadığı şeklinde kendini göstermiştir.

İmmünosupresyon: Zostavax, canlı, zayıflatılmış bir suçiçeği – zoster aşısıdır ve uygulanması, bağışıklığı baskılanmış veya bağışıklık yetersizliği olan kişilerde yaygın hastalığa neden olabilir. Zostavax, birincil veya edinilmiş immün yetmezlik durumları, lösemi, lenfoma veya kemik iliğini veya lenfatik sistemi etkileyen diğer kötü huylu neoplazmalar, AIDS veya insan immün yetmezlik virüsleri ile enfeksiyonun diğer klinik belirtileri olanlar da dahil olmak üzere immün sistemi baskılanmış veya immün yetmezliği olan kişilere uygulanmamalıdır.

Gebelik: Zostavax hamile kadınlara uygulanmamalıdır. Zostavax’ın hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara yol açıp açmayacağı veya üreme kapasitesini etkileyip etkileyemeyeceği bilinmemektedir. Bununla birlikte, doğal olarak oluşan suçiçeği-zoster virüsü (VZV) enfeksiyonunun bazen fetal zarara neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Zostavax hamile kadınlara uygulanmamalı ve Zostavax uygulamasından sonraki 3 ay gebelikten kaçınılmalıdır.

Hareket Mekanizması

Zoster geliştirme riski, VZV’ye özgü bağışıklıktaki düşüşle ilişkili görünmektedir. Zostavax’ın, zoster ve komplikasyonlarına karşı koruduğu mekanizma olduğu düşünülen VZV’ye özgü bağışıklığı artırdığı gösterilmiştir. Zoster, tek taraflı, ağrılı, veziküler bir deri döküntüsü ve dermatomal bir dağılımla karakterizedir. Zoster ile ilişkili ağrı, enfeksiyonun prodromu, akut püskürme aşaması ve postherpetik aşaması sırasında ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun postherpetik aşamasında meydana gelen ağrı genellikle postherpetik nevralji (PHN) olarak adlandırılır. Zoster sonucu PHN, skarlaşma, bakteriyel süperinfeksiyon, allodini, kraniyal ve motor nöron felci, pnömoni, ensefalit, görme bozukluğu, işitme kaybı ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Genel olarak, Zostavax’ın PHN’nin önlenmesindeki yararı, öncelikle aşının, herpes zosterin önlenmesi üzerindeki etkisine bağlanabilir. SPS’de Zostavax ile aşılama, aşılama sonrası zoster geliştiren 70 yaş ve üstü bireylerde PHN insidansını azaltmıştır. Zostavax alan deneklerde, plasebo alanlara kıyasla, önceden belirlenmiş diğer zoster ile ilişkili komplikasyonlar daha az sıklıkla bildirilmiştir. HZ vakaları arasında, zoster ile ilişkili komplikasyonlar her iki aşılama grubunda da benzer oranlarda bildirilmiştir.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler

Zostavax aşısı uzman sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılır. Doktora danışmadan tek başına kullanılmamalıdır.

Kaynak: Zostavax (Zoster Vaccine Live) Drug, 2020

Popüler Gönderiler