Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Testosteron ve Egzersiz Yaşlı Erkeklerde Sağlığı Geliştiriyor

Yaşlı nüfusun artışı, düşme nedeniyle meydana gelen yaralanmalar, sakatlıklar ve ölümler gibi sorunların da artmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, yaşlı erkeklerde sağlığı iyileştirmek amacıyla Testosteron Undekanoat (TU) enjeksiyonları, ilerleyici güç antrenmanı ve vitamin D, kalsiyum ve protein takviyeleri kullanılmıştır. Danimarka’daki Herlev Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu çalışma, 77 yaş ortalamasına sahip 148 yaşlı erkek üzerinde yapılmıştır.

Bu çalışmada, 70 yaş ve üzeri düşük ila normal düşük testosteron seviyelerine sahip, hareketlilik sorunları yaşayan erkeklerde sağlığı iyileştirmek amacıyla TU enjeksiyonları, ilerleyici güç antrenmanı ve vitamin D, kalsiyum ve protein takviyeleri kullanılmıştır. Katılımcılar dört farklı gruba ayrılmış ve 20 hafta boyunca gözlemlenmiştir: TU tedavisi, takviyelerle birlikte ilerleyici direnç antrenmanı, her iki müdahalenin kombinasyonu ve kontrol grubu.

Çalışma Yöntemi ve Katılımcılar

Çalışma, tek merkezli, randomize, plasebo kontrollü ve çift kör olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, başlangıç ve 20 hafta sonunda değerlendirilen 30 saniyelik sandalye kalkma testi gibi ölçümlerle analiz edilmiştir. Bu test, ciddi düşme yaralanmaları ve alt ekstremite kas gücüyle korelasyon gösteren bir performans ölçütüdür.

Bulgular

Müdahale sonrasında, ilerleyici direnç antrenmanı, TU ve takviyeler kombinasyonunu alan grup, sandalye kalkma testinde 13 (11-15) puan alırken, kontrol grubu 10 (0-14) puan almıştır. Bu 3 puanlık artış klinik olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca, kombinasyon grubu yaşam kalitesinde artış, yorgunlukta azalma ve bacak yağında azalma göstermiştir. TU alan grup da kontrol grubuna kıyasla bacak ve jinoid yağlarını azaltmıştır.

Somut Çıkarımlar

– Testosteron, kalsiyum, vitamin D ve protein takviyeleri ile birlikte ilerleyici direnç antrenmanı, yaşlı erkeklerde kas gücünü artırır.
– Müdahaleler, yorgunluğu azaltır ve yaşam kalitesini artırır.
– Bacak yağında azalma ve RR interval değişkenliğinde artış sağlanır.

Çalışma boyunca, takviyeler veya egzersiz nedeniyle önemli yan etkilere rastlanmamıştır. Bu da yaşlı erkeklerde bu tür müdahalelerin güvenli olduğunu göstermektedir.

Orijinal Makale: J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2024 Jun 18. doi: 10.1002/jcsm.13498. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler